← Економіка (за жовтень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бізнес-навігатор : наук.-виробн. журн. / Засновник ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права». – Херсон : МУБіП. – 2019. – Вип. 2 (51) .

Анотація

Журнал публікує статті теоретико-методологічного, науково-методичного та прикладного характеру з актуальних питань розвитку економічної науки та підприємництва.