← Економіка (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Економіка та право. Серія : Економіка, Серія: Право = Economy and law = Экономика и право : наук. журн. / Засновник НАН України. Ін-т економ.-правових досліджень, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" ; гол. ред. В. А. Устименко. – Київ : Академперіодика. – 2019. – № 2 (53) .

 

Анотація

Журнал «Економіка та право» – єдине академічне фахове видання в Україні, основною метою якого є популяризація досягнень науки господарського права, а також взаємозв’язку економіки та права відповідно до напрямів досліджень відділення економіки НАН України та Інституту економіко-правових досліджень НАН України.