← Економіка (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство : наук. журн. / Засновник ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". Ф-т міжнар. економ. Відносин ; гол. ред. Микола Михайлович Палінчак. – Ужгород : УжНУ, 2019. – Вип. 25, ч. 2 .

Анотація

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.