← Економіка (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Науковий вісник [Одеського національного економічного університету] : науки: економіка, політологія, історія : зб. наук. пр. / Засновник Одес. держ. економ. ун-т, Всеукр. асоц. молодих науковців ; гол. ред. Марина Дмитрівна Балджи. – Одеса : ОНЕУ, – 2019. – № 5 (268).

Анотація

Збірник включено до оновленого Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.