← Економіка (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник соціально-економічних досліджень = Socio-Economic Research Bulletin : зб. наук. пр. / Засновник Одес. держ. економ. ун-т ; гол. ред. М. І. Звєряков. – Одеса : ОДЕУ, 2019. – № 1 (69) .

Анотація

У збірнику викладено результати дослідження процесів децентралізації в Україні як фундаментальної інституційної зміни. На основі визначених особливостей впливу глобалізації та Четвертої промислової революції на середовище діяльності локальних спільнот встановлено передумови збалансованого вирішення дихотомії глобального та локального у розвитку спільнот на засадах інклюзивності. Відзначено важливість врахування впливу перманентної інституційної кризи в Україні на розгортання реформи децентралізації та обґрунтовано визначальну роль цієї реформи у подоланні інституційної кризи. Окремий наголос зроблено на управлінні інвестиціями з місцевих бюджетів, а також заохоченні приватного бізнесу до інвестування в проекти розвитку громад на засадах інституційних інструментів інтерналізації екстерналій. Обґрунтовано висновок щодо доцільності зміцнення партисипативних інститутів впливу членів громади на місцевий розвиток. Розглянуто засади залучення прямих іноземних інвестицій в Україну.