← Економіка (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління : наук. журн. / Засновник Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ; гол. ред. Володимир Гнатович Горник. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2019. – Т. 30 (69), № 1 .

Анотація

Видання входить до «Переліку друкованих фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» .