← Економіка (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Managment:actual issues of science and practical activity : всеукр. наук.-виробн. журн. / Засновник Вінниц. нац. аграр. ун-т ; гол. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця : ВНАУ. – 2019. – № 2 (42) .

Анотація

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету відноситься до переліку наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук і на які можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях.