← ЗНО, навчальна література (за грудень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Загальна неврологія: тестові завдання : навч. посіб. для студентів IV курсу мед. факультету / Сергій Вікторович Абрамов, Василь Михайлович Корнацький, Алла Григорівна Кириченко, Володимир Михайлович Байбаков, Інга Володимирівна Рожкова ; Дніпров. мед. ін-т традиційної і нетрадиційної медицини. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 115 с.

Анотація

Завдання сучасної системи навчання, що випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальній концепції педагогічної творчості у сполученні з індивідуальним впливом та створенням умов для систематичної роботи студента. Окрему увагу слід приділити самостійному засвоєнню знань окремих фундаментальних основ топічної діагностики нервової системи. Знання анатомо-топографічної симптоматики, що розвивається в разі ураження нервової системи, та вміння виявляти її є головним завданням топічної та клінічної діагностики захворювань нервової системи, незнання яких часто призводить до діагностичних помилок. Поразки нервової системи – це повсякденна реальність, з якою доводиться зустрічатися не тільки неврологам, але й лікарям загального профілю, тому що неврологічні прояви – найпоширеніша причина серед захворювань з тимчасовою та стійкою втратою працездатності.

Розраховано на студентів медичних вузів, лікарів-інтернів за фахом «неврологія» та «загальна практика».