← ЗНО, навчальна література (за грудень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Зливков В. Л. Психологія педагогічного спілкування: інтегративний підхід : навч. посіб. / Валерій Лаврентійович Зливков, Світлана Олексіївна Лукомська. – Ніжин : Лисенко М. М., 2018. – 275 с.

Анотація

Посібник присвячено окремим аспектам психології педагогічного спілкування. Висвітлено теоретико-методологічні підходи до психології спілкування, традиційні та сучасні зарубіжні дослідження педагогічної комунікації, методики діагностики комунікативних стратегій вчителів і викладачів, шляхи формування комунікативної компетентності, зокрема й у контексті популярного нині майнфулнесс підходу. Особливо увагу приділено сучасним концепціям педагогічного спілкування та практичним методикам профілактики професійної деформації вчителів в умовах емоційно та інформаційно насиченої комунікації. Наведено психодіагностичні та психотерапевтичні методики, оволодівши якими, педагог зможе застосувати нескладні засоби психологічної самодопомоги у своїй професійній діяльності.

Посібник адресовано широкому колу як педагогічних працівників, так і практичних психологів, соціальних працівників та усіх, хто цікавиться психологією спілкування у педагогічній галузі.