← ЗНО, навчальна література (за грудень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бондаренко І. П. Методологія художнього перекладу : навч. посіб. для студентів-японістів / Іван Петрович Бондаренко, Тамара Костянтинівна Комарницька, Світлана Миколаївна Семенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 411с.

Анотація

Навчальний посібник адресується студентам-японістам вищих навчальних закладів України, які опановують як теоретичний, так і практичний курси художнього перекладу. Окрім суто теоретичних положень перекладознавства, він містить розділи, присвячені висвітленню лексичних, граматичних, стилістичних труднощів художнього перекладу прозових і поетичних японських текстів, проблемам перекладу фразеологізмів, описовий перелік типових помилок перекладачів тощо. Як додаток до посібника за люб’язної згоди авторів наводяться статті відомих українських лінгвістів проф. О. О. Селіванової та проф. Л. В. Коломієць, які містять надзвичайно цінний матеріал, пов'язаний із загальною проблематикою посібника.