← ЗНО, навчальна література (за грудень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Еґава Х. Японська мова: гендерний аспект : навч. посіб. для читання / Хіроюкі Еґава ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 139 с.

Анотація

Навчальний посібник містить два розділи: «Японські історичні фрагменти ґендерного характеру» і «Феномени ґендерного характеру в сучасній японській мові». Кожен із розділів має підрозділи, які відображають багатосторонні явища з цієї проблематики. Кожний підрозділ ділиться на певні «етапи для читання», які спрямовані на підвищення зацікавленості з боку студентів до конкретної теми. Кожний етап має свій «словник», «текст», «базові» і «додаткові завдання», які дозволяють вдосконалити та поглибити тему на цьому етапі. Посібник торкається різноманітних як соціальних, так і мовних феноменів ґендерного характеру в діахронічному та синхронічному плані і адресується студентам, які володіють японською мовою на середньому та вищому рівнях, певною мірою обізнані із засадничими основами функціонування японського суспільства, а також мають необхідні практичні навички японського писемного та усного мовлення.