← ЗНО, навчальна література (за грудень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ємчура Н. Чеська мова в тестах = Čeština v testech : зб. тест. завдань : навч. посіб. / Наталія Ємчура ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2018. – 183 с.

Анотація

Посібник «Чеська мова в тестах» рекомендований студентам-богемістам II-IV курсів для роботи на практичних заняттях з дисципліни «Основна слов’янська мова» та для самостійної роботи. До того ж, тестові завдання можуть бути використані для підготовки до вступних випробувань для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Чеська мова та література». Посібник складається із 7 частин, присвячених окремим розділам мовознавства, зокрема фонетиці, орфографії, морфології (прикметник, займенник, числівник, прислівник, прийменник, сполучник, частка, вигук) та лексикології. Кожна частина містить коментарі до проблемних питань, на які студенту слід звернути увагу, щоб правильно виконати запропоновані завдання, та 150 тестів, опрацювання яких допоможе систематизувати та закріпити знання із сучасної чеської мови.