← ЗНО, навчальна література (за грудень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium of Medicinal Plants : учеб. пособие для студентов ВУЗов / Татьяна Николаевна Гонтовая, Анатолий Гаврилович Сербин, Вера Петровна Руденко, Людмила Михайловна Серая, Валентина Петровна Гапоненко ; Нац. фармацевт. ун-т ; под общ. ред. Татьяна Николаевна Гонтовая, Вера Петровна Руденко. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 238 с. : ил.

Анотація

Навчальний посібник складено на базі навчальних програм з фармацевтичної ботаніки, медичної ботаніки, навчальної практики з ботаніки, фармакогнозії для спеціальності «Фармація. Промислова фармація» російською та англійською мовами. Видання включає історію виникнення та розвитку гербарію, фотографії гербарних зразків лікарських рослин, що оформлені співробітниками кафедри ботаніки НФаУ, та додатки. Кожен гербарний зразок за необхідності доповнений фотографіями або рисунками окремих органів рослини, що відображають їх природний стан і колір, а також супроводжується пояснювальними підписами. Наведені життєві форми рослини, вид сировини і використання у медицині.

Рекомендований вітчизняним та іноземним здобувачам вищої освіти вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації для самостійної роботи, підготовки до практичних занять, поточного та підсумкового контролю знань, а також здобувачам вищої освіти, викладачам навчальних закладів України та зарубіжжя.