← ЗНО, навчальна література (за грудень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кузан Г. С. Лексика та граматика англійської, німецької, французької мов для студентів юридичних спеціальностей : практичний посібник / Галина Степанівна Кузан, Богдана Дмитрівна Кравець, Оксана Михайлівна Федишин ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2017. – 131 с.

Анотація

Методичні поради та практичні завдання спрямовані на розширення й удосконалення лексичного і граматичного запасу усного і писемного мовлення. Посібник дає можливість послідовно повторити граматичний і лексичний матеріал, поглибити знання, вміння та навички професійної мовної комунікації.

Для студентів юридичних спеціальностей немовних вищих навчальних закладів.