← ЗНО, навчальна література (за грудень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Застосування інтерактивних методів під час викладання навчальної дисципліни "Криміналістика" : навч.-метод. посіб. / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, О. М. Дуфенюк, О. В. Захарова, М. С. Остапчук ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2017. – 203 с.

Анотація

Подано комплекс практичних і теоретичних завдань, які можуть використовуватись під час інтерактивних методів навчання в процесі вивчення дисципліни «Криміналістика», а саме: розроблено ділові ігри та рекомендації до їх проведення; з метою здійснення самоконтролю підготовлено низку теоретичних запитань та тестових завдань з окремих тем криміналістики; подано термінологічний словник криміналіста й рекомендовану літературу.

Для студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів.