← Євроінтеграція (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Україна в системі європейської економічної і політичної інтеграції : матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2020 р., м. Ужгород / Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. екон. відносин, Нац. ін-т стратег. Досліджень ; за заг. ред. М. М. Палінчак, В. В. Химинець, М. М. Король. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 389 с.

Анотація

У збірнику викладено матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в системі європейської економічної і політичної інтеграції», у яких розглядаються проблеми економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством та інші питання.