← Євроінтеграція (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції : XI Всеукр. наук.-практ. конф., 23 квітня 2020 р. : тези доп. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля ; гол. оргком. Б. І. Холод ; відп. за вип. В. М. Шкабаро. – Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2020. – 303 с.

Анотація

У збірнику матеріалів конференції викладено тези доповідей, в яких досліджуються актуальні питання реформування правової системи України в контексті євроінтеграції та основні напрями сучасного розвитку права і держави в Україні.