← Євроінтеграція (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Сучасні тенденції обліку, аналізу й оподаткування в умовах євроінтеграції : монографія / І. М. Бурденко, О. В. Кравченко, Н. В. Овчарова, І. М. Харченко, Т. Г. Савченко ; Сум. держ. ун-т ; за заг. ред. Т. Г. Савченко, І. М. Бурденко. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2020. – 202 с. : табл.

Анотація

У монографії наведено теоретичне узагальнення та визначено шляхи розвитку окремих об’єктів обліку, звітності, контролю й аналізу діяльності суб’єктів господарювання, а також проблеми та перспективи розвитку оподаткування в Україні. Виявлено проблемні аспекти, систематизовано вітчизняний і зарубіжний досвід та зазначено напрями вдосконалення організації обліку, звітності, аналізу й оподаткування в умовах активізації в Україні євро інтеграційних процесів.

Видання рекомендоване фахівцям у галузі обліку й оподаткування, студентам та аспірантам економічних спеціальностей, а також науковцям і викладачам закладів вищої освіти.