← Євроінтеграція (за грудень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Євроатлантичний вектор України : нац. доповідь / С. І. Пирожков, В. О. Антонов, А. Г. Арсеєнко, В. О. Буткалюк, В. Д. Жулай ; НАН України. Секція суспільних і гуманітарних наук ; гол. редкол. С. І. Пирожков ; редкол. І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, А. І. Скрипнюк. – Київ : Національна академія наук України, 2019. – 327 с. : таб.

 

Анотація

У доповіді розглянуто питання світоглядної, духовно-культурної спорідненості України та євроатлантичної спільноти, ціннісних засад і органічного зв’язку української та західноєвропейської ідентичності, цивілізаційної суб’єктності та суверенітету Української держави. Розкрито особливості сприйняття українським суспільством євроатлантичного вектора, динаміку ставлення населення до вступу України до ЄС і НАТО. Особливу увагу приділено висвітленню європейських стандартів та їх забезпеченню в процесі євроатлантичної інтеграції України, політичним, економічним, безпековим і правовим аспектам євроатлантичного курсу держави. Показано здобутки і недоліки державної політики щодо євроатлантичної інтеграції, ризики та загрози у даній сфері, особливості подолання сепаратистських тенденцій на цьому шляху. На основі аналізу зарубіжного досвіду розглянуто перс