← Право (за липень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. / Засновник Нац. акад. правових наук України. Київ. регіон. центр, Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва ім. Академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, ТОВ "Юрінком Інтер"; Гол. ред. О. Л. Копиленко.–  Київ : Юрінком Інтер, 2020.– № 2 .

Анотація

«Юридична Україна» пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю міжнародних юрисдикційних органів тощо. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України.