← Право (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ = Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs : наук. журн. / Засновник Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ ; гол. ред. А. Є. Фоменко. – Дніпро : ДДУВС, 2020. – № 1 (104). – 332 с.

Анотація

Завдання та основні цілі видання – оприлюднення результатів наукових і дисертаційних досліджень з усіх галузей права та споріднених наук, популяризація та обмін досвідом у сфері юридичної науки і освіти та правоохоронної діяльності, обговорення законопроектів, поширення інформації про події наукового характеру (відгуки та рецензії, персоналії науковців, захист дисертацій, нові юридичні видання, наукові заходи – конференції, семінари, конкурси).

Категорія читачів, для якої призначено видання – науковці, здобувачі наукових ступенів, викладачі, здобувачі вищої освіти навчальних закладів та працівники наукових установ МВС України, інших центральних органів виконавчої влади, працівники-практики правоохоронних органів України та зарубіжних країн;