← Право (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право : зб. наук. пр. / Засновник Маріуп. держ. ун-т ; гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь : МДГУ, 2019. – Вип. 18 .

Анотація

Тематична спрямованість збірника наукових праць «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право» полягає у публікації наукових досліджень провідних вчених та наукової молоді з актуальних проблем теорії держава та права, теоретичних і практичних питань конституційного, адміністративного та міжнародного права, проблемних питань цивільного, кримінального, господарського права і процесу та інших галузей права.