← Право (за липень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. / Засновник Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; гол. ред. В. А. Васильєва. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019. – Вип. 51 .

Анотація

У збірнику досліджуються актуальні проблеми державного будівництва, питання теорії та історії держави і права, правової реформи в Україні, екології, боротьби зі злочинністю. Вносяться та oбгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення ряду інститутів конституційного, цивільного, кримінального та інших галузей права.

Для науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів, студентів, слухачів, курсантів юридичних інститутів та факультетів, юристів-практиків.