← Право (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики = Theory and practice and forensic science and criminalistics : зб. наук. пр. / Засновник Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса ; гол. редкол. Олександр Миколайович Клюєв. – Харків : Право, 2019. – Вип. 19 .

Анотація

Видання містить матеріали чергового, дев’ятнадцятого випуску збірника «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики». Висвітлено сучасні проблеми криміналістики та найактуальніші питання провадження різних видів судових експертиз і застосування спеціальних знань у судочинстві. Приділено увагу вдосконаленню експертних методик. Надано наукові рекомендації щодо проведення певних експертних досліджень.

Для працівників правоохоронних органів, суддів, судових експертів, науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.