← Педагогіка (за червень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Психолого-педагогічний пошук : зб. студ. наук. пр. / Засновник Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. Кафедра дошк. пед. і псих. ; гол. ред. О. І. Курок. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2019. – Вип. 5 .

Анотація

У збірнику представлені матеріали наукових досліджень викладачів, практиків, студентів, магістрантів, аспірантів та молодих учених, що висвітлюють сучасний стан окремих проблем психолого-педагогічної науки.