← Педагогіка (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Комунал. заклад "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харків. обл. ради ; гол. ред. В. Г. Пасинок. – Харків : Основа, 2020. – Вип. 46 .

Анотація

До збірника наукових праць включено статті з проблем сучасноı̈ теоріı̈ і практики освіти, навчання та виховання. Авторами наукових праць розміщуються результати науково-дослідноı̈ діяльності в галузі педагогіки співробітництва, нових педагогічних технологіи̮ соціалізаціı̈ та самореалізаціı̈ особистості. Для науковців, аспірантів, викладачів закладів вищоı̈ освіти, студентів, учителів.