← Педагогіка (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Львівського університету. Серія педагогічна : зб. наук. пр. / Засновник Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. Н. Мачинська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 34 .

Анотація

Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, який включений до переліку фахових наукових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 № 1021), друкує оригінальні наукові статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем сучасної філософії освіти, теорії та практики виховання учнівської та студентської молоді, дидактики середньої та вищої школи, історії педагогіки, соціальної та корекційної педагогіки, андрагогіки, освітнього менеджменту, порівняльної педагогіки тощо.