← Педагогіка (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові праці Вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія: Педагогіка, психологія і соціологія : всеукр. наук. зб. / Засновник ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" ; гол. ред. Є. О. Башков. – Донецьк : ДонНТУ, 2019. – № 1 (24)

Анотація

У збірнику публікуються наукові статті з питань розвитку творчої особистості в освітньому процесі, які розглядаються в аспектах: теорія та історія освіти і педагогіки; теорія і методика професійної освіти; теорія і практика навчання; теорія і практика виховання; психологія та соціологія освіти і виховання, соціологія управління. Матеріали збірника розраховані на аспірантів, викладачів, наукових співробітників навчальних та науково-дослідних інститутів.