← Педагогіка (за березень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / Засновник Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91) .

Анотація

У журналі відображено результати актуальних досліджень з проблем порівняльної педагогіки, історії освіти та загальної педагогіки, педагогіки вищої школи, а також спеціальної педагогіки.