← Педагогіка (за березень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник післядипломної освіти. Серія "Педагогічні науки" : зб. наук. пр. / Засновник Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" ; гол. ред. В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. 10 (39) .

Анотація

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми загальної і професійної освіти. Представлено результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретичних і методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей фахівців у галузі освіти, підвищення якості освіти.

Для науковців, педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівників закладів вищої освіти, методистів, викладачів і слухачів закладів післядипломної освіти.