← Педагогіка (за березень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гірська школа Українських Карпат = Mountain School of Ukrainian Carpaty : наук. фах. видання з пед. наук / Засновник Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; гол. ред. Галина Білавич. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019. – № 20 .

Анотація

Наукове фахове видання з педагогічних наук «Гірська школа Українських Карпат» містить статті теоретичного та експериментально-прикладного спрямування з актуальних проблем теорії та історії педагогіки, філософії освіти, освітнього менеджменту, методик і технологій організації навчання, виховання та профорієнтації учнів у гірських закладах освіти і позашкільних установах, психолого-педагогічних проблем розвитку особистості школярів, фахової підготовки та професійного становлення майбутніх педагогів, неперервної педагогічної освіти, педагогічної практики, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки тощо. Велику увагу часопис приділяє проблематиці гірських шкіл.

Видання з педагогічних наук «Гірська школа Українських Карпат» адресоване науковцям, педагогам, докторантам, аспірантам, педагогічним працівникам гірських шкіл України та зарубіжжя, батьківській громадськості, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.