← Педагогіка (за березень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки : наук. журн. / Засновник Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. Галина Киричук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 3 (98) .

Анотація

Сучасна наука розвивається дуже стрімко і науковці, як ніхто інший, потребують можливості висловити свої думки та винести їх на розгляд колег та фахівців,оскільки певна інформаційна роз’єднаність та недостатнє фінансування науки призводять до того, що цікаві, значущі наукові розробки стають відомими лише вузькому колу спеціалістів і не отримують розповсюдження. Саме цей недолік успішно долає наш журнал протягом останніх тринадцяти років.

«Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» є тим виданням, яке дозволяє здійснювати моніторинг стану сучасних наукових розвідок у Поліському регіоні та в Україні загалом. Склад редакційної колегії підібрано таким чином, що до журналу відбираються найбільш вагомі наукові розробки вітчизняних вчених.

Той факт, що журнал є фаховим з філологічних, педагогічних та філософських дисциплін та широка географія дописувачів свідчить про високий авторитет видання в межах України.