← Педагогіка (за березень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Освітній простір України : наук. журн. / Засновник ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; гол. редкол. Н. В. Лисенко. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т. им. В. Стефаника, 2019. – Вип. 16 .

Анотація

У журналі "Освітній простір України" вміщено науковий доробок українських та зарубіжних учених з актуальних проблем освіти дітей та молоді у сучасному полікультурному просторі в руслі його глобалізації та інтеграції. Представлені результати наукових досліджень педагогічних, гуманітарних, психологічних та соціальних напрямів, можуть бути використані науковцями, викладачами, аспірантами, студентами. Журнал розраховано також на всіх читачів, для яких означені проблеми становлять науковий інтерес.