← Право (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Право і безпека = Право и безопасность = Law and Safety : нак. журнал / Засновник Харків. нац. ун-т внутріш. справ ; гол. ред. М. Ю. Бурдин. – Харків : ХНУВС, 2019. – № 2 (73) .

Анотація

Чільне місце серед висвітлюваних проблем посідають правові питання: захисту прав людини і громадянина; захисту інтелектуальної власності; захисту екології; формування місцевого самоврядування; діяльності суду, прокуратури, адвокатури, нотаріату; правозабезпечення розвитку підприємництва; боротьби зі злочинністю, в тому числі економічною; висвітлення сучасного правового життя України; коментування нового законодавства; узгодження права України з Європейським законодавством; проведення судової та адміністративно-правової реформ та ін.