← Право (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право" : наук. видання / Засновник Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; гол. ред. Віктор Олександрович Процевський. – Харків : [Б.в.], 2019. – Вип. 30 .

Анотація

У збірнику публікуються наукові статті вчених-правознавців та практичних працівників правоохоронних органів України та ближнього зарубіжжя, аспірантів та докторантів з актуальних проблем теорії та історії держави і права, філософії права, конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального, міжнародного права та цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу, криміналістики та організації боротьби зі злочинністю.