← Право (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ = Bulletin of Kharkiv National University og Internal Affairs / : зб. наук. пр. / Засновник Харків. ун-т внутр. Справ ; гол. ред. В. В. Сокуренко. – Харків : ХНУВС, 2019. – № 3 (86).

Анотація

У статтях збірника висвітлено широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права та процесу, фінансового, цивільного, господарського, трудового та екологічного права, підготовки кадрів для Національної поліції тощо.

Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів юридичних вузів.