← Право (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ерліхівський журнал = Ehrlich's Journal : наук. видання / Засновник Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Юрид. ф-т ; гол. ред. Михайло Никифорак. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – Вип. 3 .

Анотація

Журналу спрямована на розвиток освіти та науки через наукові публікації, пов'язані з творчою спадщиною Євгена Ерліха та його впливом на правове пізнання та розуміння права; соціологічний та антропосоціокультурний підхід до правового пізнання та розуміння права, який заявив про себе в кінці XX століття - у 21 столітті; нові гіпотези та концепції природи права. Журнал покликаний стати форумом для обговорення вищезазначених проблем, місцем для адвокатів, щоб презентувати нові світогляди та методологічні підходи до правового пізнання та розуміння права, нові гіпотези та концепції про природу права. "Журнал Ерліха" розробить соціологічний підхід у правовому пізнанні та розумінні права , допоможе подолати домінування позитивізму в українській юриспруденції як методології та як практиці правового пізнання та розуміння права , буде, перш за все, платформа для науковців, які дотримуються антропосоціокультурного підходу до них ...

Журнал адресовано вченим-юристам: докторантам, аспірантам, студентам та викладачам університету.