← Право (за лютий 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. / Засновник Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; гол. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – № 1 .

Анотація

У журналі висвітлюються актуальні питання сучасної правової системи України, проблем розвитку юридичної науки та освіти України. Журнал інформує також про події наукового життя та юридичну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики. Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку вченою радою Запорізького національного університету.