← Література з питань медицини (за березень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Долікарська допомога та основи захисту населення в надзвичайних ситуаціях : підручник / Петро Данилович Плахтій, Наталія Вікторівна Гутарєва, Андрій Вікторович Макаренко, Людмила Степанівна Соколенко ; Донбас. держ. пед. ун-т, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2018. – 339 с.

Анотація

Підручник з долікарської допомоги написаний у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання. Він включає в себе теоретичні відомості з основних розділів дисципліни, тестові завдання і тлумачний словник основних медичних термінів. Особлива увага в підручнику приділяється засобам профілактики захворювань і надання першої медичної допомоги при загрозливих для життя станах.

Для студентів ВУЗів III-IV рівнів акредитації немедичних спеціальностей, учнів різнопрофільних навчальних закладів із поглибленим вивченням дисциплін медико-біологічного циклу.