← Література з питань медицини (за березень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи : монографія / Ігор Якович Дзюбановський, Віктор Павлович Польовий, Лариса Ярославівна Федонюк, Мирослав Юрійович Кріцак ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2018. – 314 с.

Анотація

У монографії узагальнено досвід лікування гнійно-некротичних процесів за синдрому діабетичної стопи з визначенням хірургічної тактики при кожній конкретній клінічній ситуації. Визначені особливості етіології, патогенезу, клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики при цій патології, що має значення для розробки нових методів лікування. Висвітлені нові методи лікування хворих з синдромом діабетичної стопи, показана їх клінічна ефективність.

Книга рекомендована для лікарів-хірургів, судинних хірургів, сімейних лікарів, лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги, лікарів-інтернів, студентів вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.