← Література з питань медицини (за березень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Михалюк Є. Л. Особливості фізичної реабілітації в педіатрії : підручник / Євген Леонідович Михалюк, Юрій Григорович Резніченко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. – 163 с.

Анотація

Вказаний підручник підготовлено з врахуванням діючого навчального плану і програми з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина» для підготовки у вищих навчальних закладах МОЗ України фахівців галузі знань «Медицина» та спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з кваліфікацією «Лікар», відповідно до скорегованого навчального плану МОЗ України, який розроблено на принципах Європейської кредитно-трансферної системи, а також на основі Галузевих стандартів вищої освіти.

Підручник призначений для студентів IV курсу медичних і педіатричних факультетів закладів вищої медичної освіти при підготовці до практичних занять з дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина», інтернам, педіатрам та лікарям з фізичної і реабілітаційної медицини.