← Енциклопедії, довідники (за травень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Шира Т. Б. Термінологічний словник з фінансово-економічної безпеки / Т. Б. Шира ; Укр. акад. Друкарства ; за заг. ред. Андрій Михайлович Штангрет. – Львів : Укр. академія друкарства, 2017. – 473 с.

Анотація

В основі підготовленого видання покладено не лише узагальнення теоретичних напрацювань вітчизняних та іноземних науковців, але і дослідження практичних аспектів гарантування економічної безпеки на вітчизняних підприємствах.

У словнику наведено термінологічний апарат у сфері фінансово-економічної безпеки, подано поряд із уже загальновідомими термінами з фінансово-економічної безпеки ще і ряд специфічних термінів, які раніше не розглядалися у навчальній літературі. Загалом, даний словник містить близько 1500 термінів з фінансово-економічної безпеки, їх алфавітний покажчик, додатки та список рекомендованої літератури.

Інформація буде корисна для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.