← Енциклопедії, довідники (за травень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Словник основних кримінально-правових термінів : [понад 600 термінів] / Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ ; авт.-уклад. Ілля Олександрович Кисельов, Володимир Вікторович Шаблистий, Вадим Олександрович Лисенко. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 386 с.

Анотація

Одне з перших, систематизованих видань, у якому у стислому вигляді представлена переважна більшість термінів та понять, які можна зустріти у навчальних та наукових виданнях, монографіях, та дисертаційних дослідженнях. Здійснили спробу зібрати якомога більше корисної та актуальної інформації із Загальної частини кримінального права в єдиному джерелі. Спроба врахувати різноманітні точки зору та погляди вчених з різних проблем кримінального права та подати їх паралельно, незалежно одну від одної.

Словник розрахований на надзвичайно широке коло читачів. Він буде цікавим і для студентів (курсантів), і для науковців. Буде корисним для всіх тих, хто хоче ознайомитись з кримінальним правом, з його інститутами, поняттями, хоче мати загальне, повне уявлення про все найважливіше, стане у нагоді й практикам, які прагнуть до самовдосконалення, до постійного розвитку та покращення власних знань, до розширення кругозору.