Насильство: протидія, запобігання та подолання наслідків

З 1991 року міжнародна спільнота підтримує інформаційну кампанію «16 днів проти насильства. В період з 25 листопада до 10 грудня представники державних органів, громадських організацій, правозахисники, громадські активісти та всі небайдужі люди докладають зусиль до висвітлення питань, пов’язаних з проблемою насильства, протидією торгівлі людьми й забезпеченням рівних прав жінок і чоловіків.

Насильство – це цілеспрямоване, протиправне, умисне застосування до фізичної особи індивідом чи групою осіб сили або різного роду погроз. Метою насильства є обмеження природних чи людських прав та свобод особистості, примушення її до певної поведінки, завдавання або загрози завдавання фізичної, моральної або матеріальної шкоди людині всупереч її волі або з використанням її безпорадного стану. Насильство буває різних видів: фізичне, психологічне (емоційне), сексуальне, домашнє, економічне.

Проблема насильства надзвичайно гостро стоїть у всьому світі, і Україна – не виняток. Держави впроваджують різноманітні стратегії та програми для запобігання та усунення насильства. Основою механізму протидії насильству є  законодавство та система правопорядку, освітні та соціальні програми, інформаційні кампанії, спрямовані на формування негативного стереотипу у людей стосовно насильства в усіх його формах. Не менш важливим є навчання громадян навичок поважного спілкування та мирного вирішення конфліктів.

З нагоди Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», яка триває з 25 листопада до 10 грудня, пропонуємо добірку найновішої тематичної літератури. В книгах розглянуто поняття та види насильства, міжнародні та європейські стандарти ефективної протидії, національна запобіжна система, шляхи виявлення постраждалих осіб, надання допомоги та рекомендації щодо створення для них притулків і організації безпечних просторів.

 foto-1.jpg

Дуґлас Н. Насильство та суспільні порядки. Основні чинники, які вплинули на хід історії / Дуґлас Норт, Джон Волліс, Баррі Вайнґест ; пер. з англ. Тарас Цимбал. – Київ: Наш формат, 2017. – 352 с.

Усі суспільства стикаються з проблемою насильства, але вирішують її по-різному. У цій книжці стверджується, що економічна й політична поведінки соціуму тісно пов’язані між собою. Більшість суспільств, які ми називаємо природними державами, обмежують насильство за допомогою політичного маніпулювання економікою. Це формує привілейовані класи, які, своєю чергою, обмежують застосування насильства певними авторитетами. Проте це сповільнює як економічний, так і політичний розвиток держав. А сучасні суспільства, навпаки, створюють відкритий доступ до економічних і політичних організацій, сприяючи політичній та економічній конкуренції. Автори книжки дають основу для розуміння того, чому суспільства відкритого доступу розвиваються краще як із політичного, так і з економічного погляду, а також розповідають про 25 країн, які здійснили перехід від природного типу до держав із відкритим доступом.

foto-2.jpg 

Актуальні проблеми сімейного насильства : монографія / кол. авт.; за заг. ред. Т. О. Перцевої та В. В. Огоренко. – Дніпро. , 2021. – 188 с.

Колективна монографія «Актуальні проблеми сімейного насильства» присвячена важливій проблемі, що стосується як окремої особистості, так і суспільства у цілому. Наслідки сімейного насильства є жахливими і повинні привертати увагу не тільки громадських організації, але й стати глобальним планом дій, спрямованих на подолання цього небезпечного явища на загальнодержавному рівні. У монографії висвітлено основні ознаки феномену сімейного насильства, наведено теоретичні основи виникнення насильства у сім’ї. Величезну увагу приділено наслідкам сімейного насильства та розкрито принципи комплексного підходу до ефективного подолання таких наслідків. Підкреслено роль суспільства та держави у цьому складному процесі, особливо в умовах підвищення рівня насильств у світі, що викликано пандемією COVID-19. Монографію призначено для лікарів-психіатрів, медичних психологів, сімейних лікарів, а також фахівців, діяльність яких пов’язана з питаннями психічного здоров’я.

foto-3.jpg

Герман Д. Психологічна травма та шлях до видужання: наслідки насильства – від знущань у сім’ї до політичного терору, д-р Джудіт Герман; пер. з англ. Оксана Лизак, Оксана Наконечна, Олександр Шлапак. – Львів : Вид. Старого Лева, 2019. – 424 с.

Ця книга – плід двох десятиліть досліджень та клінічної роботи з жертвами сексуального насильства і насильства в сім’ї, а також з ветеранами бойових дій та жертвами політичного терору. В ній ідеться про відновлення зв’язків між публічним та приватним просторами, між індивідом та громадою, між чоловіками та жінками. Книжка стане незамінною для психологів, психотерапевтів, лікарів і тих, хто, зазнавши насильства, шукає шлях до видужання.

foto-4.jpg

Беверлі Е. Звільнись від емоційного насилля. Як розірвати замкнене коло приниження і сорому в стосунках / Беверлі Енґел ; пер. з англ. Наталії Валевської. – Київ : Yakaboo Publishing, 2022. – 336 с.

У своїй книжці психотерапевтка Беверлі Енґел виявляє найбільш руйнівні техніки, якими насильники ламають дух жертви й здобувають над нею контроль. Авторка має на меті допомогти читачам і читачкам звільнитися від сорому, що не дає їм того життя (і тієї любові), на яке вони заслуговують.

Жертв емоційного насилля поступово позбавляють самоповаги й гідності, змушуючи їх почуватися недостойними й абсолютно безсилими, не здатними на втечу. Однак вони мають потужний інструмент для подолання сорому — це співпереживання собі. На сторінках цієї книжки Енґел пояснює, як ним скористатися. Завдяки своїй ефективній програмі подолання сорому вона допомагає тим, хто цього потребує, почати процес зцілення шляхом виконання конкретних кроків, які допоможуть загоїти душевні рани, відновити впевненість у собі та, зрештою, стати настільки сильними, щоб наважитися піти назавжди.

Ця книжка - безцінний ресурс для чоловіків і жінок, які зазнають емоційного насилля, а також для психотерапевтів і адвокатів; підтримка й дороговказ для всіх, хто хоче розірвати пута сорому та здобути емоційну свободу для створення здорових і тривалих стосунків.

foto-5.jpg 

Собко Г. М. Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії : монографія / Г. М. Собко. – Херсон : Гельветика, 2020. – 484 с.

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми кримінології та кримінального права України, яка має міждисциплінарний характер аналізу складних у науково-теоретичному та практичному аспектах проблем протидії психічному насильству в Україні. Увага зосереджується на широкому колі проблемних питань від теоретико-методологічних засад пізнання феномену «психічне насильство» до сучасної парадигми кримінально-правової охорони особи від зазначеного нефізичного впливу. Розкрито світоглядні філософсько-правові концепції та соціокультурні й юридико-психологічні аспекти усвідомлення змісту феномену психічного насильства. Досліджено складові кримінально-правової характеристики та види психічного насильства в системі кримінального права України. Проаналізовано кримінологічні аспекти характеристики та на основі узагальнення зарубіжного досвіду обґрунтовано ключові напрями та заходи запобігання психічному насильству в Україні. 

Монографія розрахована на широке коло фахівців у сфері протидії психічному насильству, науковців, викладачів та студентів за напрямами кримінології та кримінального права.

foto-6.jpg

Адміністративно-правові засади реалізації державної політики щодо запобігання домашньому насильству : навч. посіб. / А. В. Боровик, А. В. Томчук, О.Ю. Дрозд [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2022. – 288 с.

Викладений у навчальному посібнику матеріал присвячений дослідженню стану національного та міжнародного регулювання у сфері запобігання домашньому насильству.

Сформульовано поняття адміністративно-правових відносин у сфері запобігання домашньому насильству. Визначено особливості, характерні відмінності, проведено їх класифікацію. Досліджено елементи адміністративно-правових відносин, які виникають у процесі реалізації державної політики у сфері запобігання домашньому насильству: об'єкт, суб'єкт та зміст. Проаналізовано ознаки відповідальності суб'єктів реалізації державної політики у сфері запобігання домашньому насильству, сформульовано критерії до її класифікації, проведено аналіз основоположних принципів - невідворотності юридичної відповідальності, справедливості, законності, обґрунтованості, гуманізму.

Зазначене видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичного та гуманітарного профілю, працівників правоохоронних органів та суддів.

foto-7.jpg

Перші кроки до відновлення справедливості : посібник для тих, хто долає наслідки сексуального насильства, учиненого під час збройного конфлікту на Донбасі / І. В. Довгань, В. Смірнов, Ю. Чистякова,                     В. Щербаченко ; за заг. ред. авторів ; ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив». – Київ, 2021. – 136 с.

Це видання ставить за мету допомогти тим, хто постраждав від сексуального та ґендерно обумовленого насильства під час збройного конфлікту на Донбасі. У посібнику зібрано інформацію, що дає відповіді на запитання: що таке сексуальне та ґендерно обумовлене насильство, які форми та наслідки воно має, які існують способи подолання таких наслідків. Посібник містить практичні рекомендації з покроковим описом дій постраждалої особи в процесі юридичного захисту своїх прав, а також зразки необхідних юридичних документів. Книга містить також список контактів державних та громадських організацій, що надають різноманітну допомогу постраждалим. Посібник підготовлено Східноукраїнським центром громадських ініціатив у співпраці з Мережею жінок, які постраждали від сексуального насильства, «SEMA-Україна».

foto-8.jpg

Психологічні та правові основи профілактики насильства в учнівському середовищі : наук.-практ. посіб. / авт. кол.: В. П. Остапович, Л.С. Процик,  Ю.Ю. Бойко-Бузиль [та ін.] ; за заг. ред. В.О. Криволапчука. – Київ: Вид. Людмила, 2022. – 156 с.

Посібник розкриває правові засади та соціально-психологічні підходи до розуміння явища насильства в учнівському середовищі. Викладено результати нормативно-правового та психологічного аналізу проявів насильницької поведінки в учнівському середовищі, причини їх формування та наслідки. Запропоновано діагностичний інструментарій для вивчення та психологічні рекомендації щодо превенції випадків насильства в учнівському середовищі.

Посібник призначений для використання в науковій та освітній діяльності, практичній діяльності працівників ювенальної поліції, психологів, учителів.

foto-9.jpg

Актуальні проблеми протидії домашньому насильству : навч. посіб. / А. Б. Блага, О. С. Тунтула, О. О. Кочемировська; за заг. ред. А. Б. Благої. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 208 с.

Посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Право». Він може стати у пригоді аспірантам та викладачам правознавчих спеціальностей, а також працівникам уповноважених підрозділів Національної поліції. Крім того, він може знадобитися широкому колу читачів, які цікавляться питаннями запобігання насильству в сім’ї. 

 

foto-10.jpg foto-11.jpg foto-12.jpg foto-13.jpg foto-14.jpg

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства: особливості створення і забезпечення роботи / за заг. ред. Кочемировської О. О. – Київ: СТ-Друк, 2020. – 80 с.

Протидія домашньому та ґендерно зумовленому насильству й добробут громад / за заг. ред. Кочемировської О.О. – Київ: СТ-Друк, 2020. – 64 с.

Путівник уповноважених осіб/відповідальних працівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії домашньому насильству / за заг. ред. А. Б. Блага. – Київ: СТ-Друк, 2020. – 104 с.

Путівник координатора заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству / за заг. ред. А. Б. Блага. – Київ: СТ-Друк, 2020. – 156 с.

Притулок для осіб, які постраждали від насильства в громаді: алгоритм створення й забезпечення роботи / за заг. ред. Кочемировської О. О. – Київ: СТ-Друк, 2020. – 80 с.

Ці довідкові видання створені у рамках інформаційної кампанії «Розірви коло». «Розірви коло» - це частина масштабної програми UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення із протидії та запобігання домашньому та/і ґендерно зумовленому насильству в Україні. Кампанія реалізується за підтримки уряду Великої Британії та сприяння Офісу віце Прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Мета кампанії - протидія переконанням, що виправдовують ґендерно зумовлене насильство, та робота над тим, щоб до 2030 року в українському суспільстві була нульова толерантність до усіх його проявів.

Шляхом відповідей на найбільш поширені питання дозволяють зорієнтуватися у масиві важливої інформації про домашнє насильство та насильство за ознакою статі, в основних нормативно-правових актах у сфері запобігання та протидії цим явищам, в інформації про міжвідомчу взаємодію суб’єктів та діяльність з організації надання постраждалим комплексної допомоги та підтримки. Видання буде корисним для уповноважених осіб місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

Створено: 25.11.2023
Переглядів: 1606
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.