До Міжнародного дня толерантності: «Толерантність – одна з фундаментальних цінностей людства»

16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності, запроваджений у зв’язку із ухваленням ЮНЕСКО у 1995 році Декларації принципів терпимості, в основу якої закладено положення, проголошені в Загальній декларації прав людини. Прийняття такого важливого документа – це поступ у напрямку більш відкритого та інклюзивного суспільства. У побудові системи цінностей ключова роль належить вихованню.

Соціальні перетворення і технологічні нововведення в сучасному світі створили умови, за яких толерантність стала ключовою складовою гармонійного співжиття. Першим і, мабуть, найважливішим аспектом толерантності є повага до відмінностей, що дозволяє нам дивитися на світ без упереджень і засудження, а замість цього шукати розуміння та спільні точки зору.

Бібліотеки відіграють важливу роль у формуванні толерантного ставлення людей один до одного, адже надають доступ до інформації, розкривають перед читачем широкий світ різноманітності, допомагаючи формувати відкрите та толерантне бачення світу. Бібліотеки стають майданчиками для знайомства з різними культурами, історіями та переконаннями.

Одеська національна наукова бібліотека активно працює над підтримкою різноманітності в культурній спадщині. Експозиції, присвячені різним культурам, тематичні виставки, лекції, мовні клуби та інші заходи сприяють усвідомленню та повазі до різноманіття та спадку суспільства. І цьогоріч, відзначаючи Міжнародний день толерантності, бібліотека підготувала електронну книжкову виставку: «Толерантність – одна з фундаментальних цінностей людства». Запропоновані книги стануть надихаючим джерелом особистого зростання як для дорослих так і для дітей. Вони допоможуть задуматися про власні переконання та стереотипи, а також мотивувати до пошуку способів сприяння створенню більш толерантного суспільства.

1-1.jpg

Турунен А. Забуті історії міст: як багатство та культурний розвиток здобуваються толерантністю / Арі Турунен; пер. з фінськ. С. Цисаревої. – Львів: Видавництво Анетти Антоненко; Київ : Ніка-Центр, 2018. – 280 с., 8 с. кольор. вкл. – (Серія «VIAE HUMANAE»; вип. 10).

Книжка Арі Турунена, відомого фінського соціолога та письменника, – це захоплююча подорож сторінками історії дев’яти великих міст світу, починаючи від VII ст. до н. е. і закінчуючи сучасною добою. Мілет і Александрія, Паталіпутра, Багдад і Ханчжоу, Флоренція, Ісфахан, Амстердам і Сан-Франциско – усіх їх єднало одне: толерантність і відкритість до сприйняття іншості, що уможливили заможне життя та культурний поступ. Історії цих величних міст нагадують про те, що процвітання і творчий розвиток потребують простору вільної думки, сповненого людяністю та взаєморозумінням між різними особистостями, етносами, державами. Терпимість до меншин, думок, критики та нових ідей забезпечує життєздатність і породжує творчий потенціал.

2.jpg

Смазнова І. С. Агресія і толерантність: філософсько-правовий дискурс: монографія / І. С. Смазнова. – Одеса: Фенікс, 2019. – 378 с.

У монографії представлено системне філософсько-правове дослідження агресії і толерантності як тенденцій розвитку сучасного суспільства, особливостей змісту та значення цих феноменів, схожостей і відмінностей, способів взаємодії; представлено концептуалізацію дослідження парності категорій агресії і толерантності, яка включає в себе обґрунтування, визначення актуальності дослідження цих категорій в їх діалектичній взаємодії. На підставі дослідження пропонується на загальнотеоретичному рівні використовувати і продовжувати дослідження толерантності не тільки як цінності права, але й у вигляді методологічного принципу юриспруденції.

3.jpg

Терещенко К. В. Психологія розвитку толерантності персоналу освітніх організацій: монографія. Київ.: ЦП «Компринт», 2020., 416 с.

У монографії розроблено авторську концепцію розвитку толерантності персоналу освітніх організацій, представлено авторську психологічну модель розвитку толерантності, визначено особливості використання організаційно-психологічного підходу до аналізу толерантності персоналу освітніх організацій.

Автором наведено результати емпіричного дослідження рівня розвитку толерантності персоналу освітніх організацій і основних її компонентів, видів, типів та організаційно-психологічних чинників; проведено дослідження динаміки толерантності персоналу освітніх організацій в умовах соціальних трансформацій; розроблено технологію психологічного забезпечення розвитку толерантності та представлено систему тренінгів з розвитку толерантності персоналу освітніх організацій.

4.jpg

Атрощенко Т. О. Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи: теорія і методика: [ монографія ] за ред. І. В. Козубовської. Мукачево: Мукачівський державний університет, 2019. 552 с.

У монографії проаналізовано теоретичні та методичні аспекти формування в майбутніх учителів початкової школи міжетнічної толерантності. Узагальнено наукові підходи до феноменологічної характеристики та змісту професійної підготовки вчителів початкової школи, представлено характеристику міжетнічної толерантності як складової професійної компетентності, доповнено теоретичні й методологічні положення про роль полікультурної освіти і полікультурного середовища у формуванні міжетнічної толерантності майбутніх педагогів. У монографії представлено концепцію формування міжетнічної толерантності педагогів у полікультурному просторі, схарактеризовано систему формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки в магістратурі та представлено її навчально-методичний супровід.

5.jpg

Абетка інклюзивності і толерантності / ГО "Соціальна синергія"; ред. Маріанна Онуфрик; Худож. Геннадій Агарков.– [Б.м.] : Теза, 2020.– [32] с.

Абетка навчає правильній термінології в контексті мовлення про людей з інвалідністю або таких, що потребують спеціальної підтримки, та посилається на міжнародні та національні документи, чинні в Україні.

Коректна термінологія є повсюдною практикою цивілізованого світу, до якого Україна долучається в міру того, як громадяни опановують звички обстоювати власні права та з повагою ставитись до прав інших, в тому числі в спілкуванні.

6.jpg

Прохасько Тарас. Як зрозуміти козу: для мол. шк. віку / Тарас Прохасько, Мар'яна Прохасько; Худож. оформл. Мар'яна Прохасько. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2015. – 77 с.

Третя книжка «кротячої епопеї» Тараса Прохаська і Мар'яни Прохасько «Як зрозуміти козу» потішить і дітей, і дорослих, які не забули, як то – бути дитиною. Адже лише дитина може писати листи Миколаєві, щиро вірячи, що від нього можна просити і отримати геть усе – від мандаринок до летючого корабля.  І вже на цьому кораблі з поетичною назвою «Метафора»  можна вирушити в мандри до моря – разом з Муркавкою, Повзом та їхніми друзями. Можна замешкати на острові і навчитися розуміти навіть… козу.

7.jpg

Стус Таня. Рідні люди: для мол. шк. віку / Таня Стус; Худож. оформл. Марта Кошулінська. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2019. – 26 с.

Книжка «Рі(з)дні люди» – про порозуміння, про нашу людську інакшість, яка збагачує та об’єднує малі й великі світи. Можна дивуватися чи навіть остерігатися різноманітності емоцій, вигляду, вчинків людей. Ця різноманітність не має ставати на заваді близькості в родині й спорідненості в безмежжі культур та традицій, – закликає Таня Стус.

8.jpg

Драчковська Оксана. Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама / Оксана Драчковська; ілюстрації Оксани Драчковської-молодшої. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2019. – 32 с.

Нова книжка Оксани Драчковської - автобіографічна історія-казка для діток про себе та свого синочка Назарка, який, на жаль, із самого народження є дитиною з інвалідністю і не може ходити. Мама Оксана щодня веде боротьбу за краще майбутнє для всіх особливих людей, для Назарка. Казка розповідає діткам, що не всі люди однакові, як не варто здаватися, коли важко, як триматися, коли сил не залишається і як жити в цьому світі, який,  здебільшого, призначений для звичайних людей. Казка дуже легка, цікава та кольорова і дарує усмішку та надію.

Книгу видано за підтримки Благодійного фонду "Кращим бути".

Створено: 15.11.2023
Переглядів: 1361
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.