Забезпечення прав людей з інвалідністю в Україні

00.png

5 травня 1992 року сімнадцять країн одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби за рівні права та проти дискримінації осіб з інвалідністю. Так був започаткований Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю.

13 грудня 2006 року Організація Об'єднаних Націй ухвалила Конвенцію про права осіб з інвалідністю. Серед загальних принципів цієї Конвенції – повага до людської гідності та незалежності, особистої самостійності, включаючи свободу робити свій власний вибір; недискримінація; повага до осіб з інвалідністю, повне та ефективне залучення та включення їх у життя суспільства; рівність чоловіків та жінок.

Ратифікація Конвенції Україною відбулася у грудні 2009 року, тобто  держава, взявши на себе зобов’язання додержуватись Конвенції, тим самим обрала людиноцентричний курс, та крок за кроком просувається до розбудови інклюзивного середовища на всіх рівнях відносин. Люди з інвалідністю потребують не лише соціального захисту, але й працевлаштування, комфортних адаптивних умов праці та освіти, безбар’єрного середовища.

Звісно, одним із основних стовпів у забезпеченні реалізації прав осіб з інвалідністю є нормативно-правова база. Україна в цьому сенсі є однією з найбільш розвинутих країн на пострадянському просторі. Але, окрім законодавства та взаємодії органів влади із інститутами громадянського суспільства, ми маємо спочатку змінити сприйняття інвалідності, створити умови для освоєння нових способів комунікації між людьми. Допомогти в цьому можуть як інформаційні проєкти, на кшталт безкоштовного курсу «Захист прав людей з інвалідністю» на платформі Prometheus, або «Довідник безбар’єрності» - гід з коректного спілкування, так і самостійне дослідження теми.

Одеська національна наукова бібліотека долучається до відзначення Міжнародного дня боротьби за права осіб з інвалідністю та пропонує електронну виставку «Забезпечення прав людей з інвалідністю в Україні».

foto-1.jpg

Довідник безбар'єрності / Упоряд. Тетяна Касьян; Авт. проекту Олена Зеленська; Іл. Ольга Дегтярьова; ред. Олександра Сауляк; Дизайн Володимир Гавриш.– Харків : IST Publishing, 2022.– 214 с.

Вступне слово ініціаторки проєкту Олени Зеленської:

«У комунікації приховано набагато більше сенсів, ніж нам здається. «Довідник безбар’єрності» допоможе розкрити нові, додаткові смисли, коли в центрі уваги – людина. І це стане першим кроком у формуванні нової етики спілкування.

Нова етика - це коли в нашій мові не буде місця дискримінаційним чи стереотипним фразам. Коли ми розумітимемо, що повага до людей проявляється не лише у словах, а й у жестах, тоні, емоціях, поглядах. Коли наша щоденна взаємодія з іншими не створюватиме штучних бар’єрів і винятків. Ось так формуються нові норми й відбуваються якісні зміни у взаєминах всередині суспільства. І саме з такою метою ми створювали цей довідник, у якому зафіксовані нові норми безбар’єрності, щоб він став вашим гідом з коректного спілкування».

foto-2.jpg 

Мхитарян А. М. Протидія дискримінації за ознакою інвалідності / під заг. ред. Соболя Є. Ю. – Київ : КНТ, 2019. – 152 с.

Більшість цивілізованих країн світу обрали демократичний напрям розвитку державності, який ґрунтується на засадах поваги до честі та гідності кожної особи, належному забезпеченні основоположних прав і свобод з боку уповноважених органів публічної влади. Особливої правової охорони потребують особи з інвалідністю. Що таке дискримінація за ознакою інвалідності? Які існують засоби протидії дискримінації за ознакою інвалідності? На які органи державної влади покладено обов’язок вирішувати питання щодо протидії дискримінації? Книга надасть відповіді на ці питання та познайомить читача з міжнародними стандартами та зарубіжним досвідом застосування адміністративно-правових засобів протидії дискримінації осіб з інвалідністю.

foto-3.jpg 

Громадські організації та спілки осіб з інвалідністю як суб’єкти надання соціальних та реабілітаційних послуг засобами інклюзивного туризму в громаді : монографія / Коляда Н. М., Кравченко О. О., Каштан С. М., Молоченко І. А. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. – 200 с.

У зв’язку з процесом євроінтеграції українського суспільства громадські організації та спілки осіб з інвалідністю переживають новий етап своєї діяльності та становлення, поступово переходячи від користувачів соціальних послуг в їх надавачів. Вони здійснюють свою соціально-громадську діяльність, спираючись на нові підходи в статутній діяльності, що спонукає їх шукати більш ефективні форми взаємодії з особами з інвалідністю різних нозологій і вікових категорій та державною владою, ЗМІ, бізнесом, а також між собою.

Монографія містить узагальнений досвід громадських організацій та аналіз вітчизняного законодавства у сфері захисту прав людей з інвалідністю. Авторський колектив розкриває тему надання соціальних послуг соціально вразливим верствам населення засобами інклюзивного туризму, задля покращення якості їх життя та добробуту, на засадах принципів соціальної справедливості, дотримання прав людини, колективної відповідальності та поваги.

foto-4.jpg

Кондратенко В. М. Теорія і практика адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю : монографія. Харків : Мачулін, 2018. – 436 с.

У монографії на підставі комплексного аналізу міжнародного та національного законодавства, здобутків адміністративної науки досліджено загальнотеоретичні та практичні питання адміністративно-правового забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю. Ключовою ідеєю, що пронизує зміст запропонованого монографічного дослідження, слугує необхідність розвитку нової концепції адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю. Вона має ґрунтуватися на положеннях правозахисної моделі інвалідності, органічно поєднаної з людиноцентричним підходом у публічному адмініструванні.

foto-5.jpg 

Боровик А. В. Контроль органів публічної влади у сфері реалізації та захисту прав і свобод осіб з інвалідністю в Україні : навч. посіб. / А. В. Боровик, С. А. Борискін, О. Ю. Дрозд та ін. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2022. – 312 с.

Навчальний посібник містить матеріал щодо аналізу сутності, правових засад та особливостей механізму здійснення контролю органами публічної влади стосовно реалізації та захисту прав і свобод осіб з інвалідністю. Проведено аналіз контролю органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод осіб з інвалідністю в таких сферах життя: соціального забезпечення, праці, освіти, охорони здоров’я та доступу до соціальної інфраструктури. У межах кожної із досліджуваних сфер визначено органи публічної влади, що здійснюють відповідний контроль, види такого контролю, його форми та методи. Особливу увагу приділено недолікам контрольної діяльності в окреслених сферах.

Військова агресія Росії в Україні стала причиною тисяч смертей та важких поранень військових та цивільного населення. Кількість людей з інвалідністю збільшується кожен день. Перед державою та суспільством гостро стоїть питання соціалізації наших співвітчизників, надання їм медичної, психологічної, матеріальної допомоги.

Ніщо вже не стримає процес переусвідомлення українцями своїх цінностей. Все починається з відвертої розмови з самим собою. «В якому суспільстві я хочу жити? Що я можу зробити вже сьогодні?». Не бійтеся задавати собі незручні питання, тим більше, не страшіться своїх чесних відповідей. Шлях до толерантного та безбар'єрного суспільства проходить через усвідомлення, прийняття, комунікацію та дії, направленні на зміни навколо нас.

Створено: 04.05.2023
Переглядів: 758
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.