Засідання ученої ради

imgp3226-1-1.jpg imgp3212-1-1.jpg

6 жовтня 2021 р. у професорському читальному залі відбулося чергове засідання ученої ради Одеської національної наукової бібліотеки.

Відкрила засідання голова ученої ради, генеральний директор ОННБ, заслужений працівник культури України І. О. Бірюкова. Вона привітала всіх учасників засідання та зауважила, що всі важливі питання діяльності бібліотеки вирішувалися, спираючись на підтримку ученої ради, до складу якої входять провідні фахівці бібліотеки, учені та спеціалісти багатьох наукових та вищих освітніх закладів Одеси. Члени цього колегіального дорадчого органу завжди долучалися до обговорення тематики наукових досліджень. Ірина Олександрівна розповіла про досягнення бібліотеки за останні роки. Незважаючи на труднощі, з якими всі зіткнулися в умовах карантину через COVID-19, ОННБ не тільки виконала свої планові показники, а й за деякими позиціями навіть перевиконала.

На порядок денний засідання ученої ради були винесені питання про напрями видавничої діяльності ОННБ та висунення на здобуття Національної премії України імені Т. Шевченка 2022 р. трилогії «Товтри» Г. П. Щипківського (Щіпковського).

imgp3280-1.jpg imgp3241-1.jpg

З доповіддю «Видавнича діяльність в контексті виконання основних документально-комунікативних функцій ОННБ» виступила заступник генерального директора з наукової роботи та інформатизації Л. В. Арюпіна. Згідно зі Статутом ОННБ є провідним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом, що здійснює функції науково-дослідного, методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства. Видавнича діяльність та розповсюдження власних видань є складовою одного з основних статутних напрямів роботи ОННБ – наукова діяльність. Вивчення історії найстарішої книгозбірні Півдня України свідчить, що видавнича діяльність почалася практично на перших етапах існування бібліотеки саме як реалізація комунікативної функції. Перші відомості про бібліотеку, організацію роботи, вивчення фондів з’явилися в газеті «Одесский вестник» у 1829 р. Згодом друкувалися історичні нариси про бібліотеку, звіти про її діяльність, каталоги, бібліографічні списки та огляди. З кінця ХІХ – початку ХХ ст. бібліотека розпочала роботу з вивчення та розкриття свого фонду, зокрема здійснила републікації рідкісних документів. Як зональний організаційно-методичний, науково-бібліографічний та інформаційний центр ОННБ випускає бібліографічні, методичні, рекомендації посібники, публікує матеріали наукових конференцій, результати наукових досліджень тощо.

Зважаючи на вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, наукове вивчення, збереження та популяризацію рукописних і друкованих пам'яток культури, активну міжнародну діяльність 17 вересня 2009 року Президент України підписав Указ за про надання Одеській державній науковій бібліотеці імені М. Горького статусу національної, що стало знаковою подією в історії Бібліотеки. Одеська національна наукова бібліотека працює над зміною концептуальних засад своєї діяльності, починає трансформуватися до нових викликів, пов’язаних з розвитком української державності, національної культури, науки та освіти. Активне впровадження сучасних інформаційних послуг, цифровізація бібліотечних сервісів, втілення інноваційних проєктів, у т. ч. за участю зарубіжних партнерів, змінює видавничу діяльність, виводить її на вищий рівень.

Нині у своїй діяльності бібліотека керується програмою розвитку ОННБ на 2019–2023 роки «Бібліотека: сучасна, креативна, твоя!», що визначає стратегічні орієнтири, пріоритетні напрями й завдання, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування бібліотеки та створення умов для її сталого розвитку як одного з провідних інформаційно-бібліотечних закладів світу, яку свого часу було схвалено на засіданні ученої ради ОННБ.

Зараз стоїть завдання розробити стратегічні напрями саме видавничої діяльності як одного з основних статутних завдань бібліотеки, що ставить за мету формування наукового інформаційного простору, підтримку наукової комунікації, оприлюднення результатів фундаментальних та прикладних досліджень з найважливіших проблем природничих і соціогуманітарних наук, популяризацію досягнень науки і техніки, сприяння поширенню наукових знань.

humarova.jpg imgp3369.jpg imgp3414-1.jpg

imgp3225-1.jpg imgp3242-2.jpg shevchenko-ev.jpg

До обговорення нових напрямів та завдань видавничої діяльності ОННБ долучилися учасники засідання: доктор економічних наук, професор, учений секретар Відділення економіки Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Н. І. Хумарова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства ОНУ ім. І. І. Мечникова, голова Одеського відділення Національної спілки письменників України С. В. Дмитрієв; директор телеканалу «ТИС-ТВ», заслужений журналіст України М. В. Жуковська; заступник декана факультету історії та філософії з наукової роботи, доцент кафедри археології та етнології України ОНУ ім. І. І. Мечникова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Голодомору-геноциду філіалу «Інститут дослідження Голодомору» Національного музею Голодомору-геноциду Н. О. Петрова; завідувач кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій Державного університету «Одеська політехніка», кандидат мистецтвознавства, доцент В. Г. Спрінсян; доктор із соціальних комунікацій, професор кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Державного університету «Одеська політехніка» О. В. Шевченко; заступник генерального директора ОННБ з бібліотечної роботи, заслужений працівник культури України О. М. Бєльницька; завідувач науково-бібліографічного відділ ОННБ, заслужений працівник культури України Л. М. Бур’ян, завідувач редакційного відділу ОННБ Н. Г. Майданюк.

imgp3229.jpg imgp3267.jpg

Учасники засідання відзначили, що плідна діяльність Одеської національної наукової бібліотеки свідчить про те, що вона є дієвою соціально-комунікаційною інституцією і гідно виконує свої статутні завдання провідного загальнонаціонального культурного, освітнього, науково-інформаційного закладу. Отож фахівці і надалі спрямуватимуть свої зусилля на активізацію науково-дослідницької роботи з вивчення та розкриття рукописних та книжкових фондів, окремих колекцій ОННБ, проведення інших книгознавчих та бібліотекознавчих досліджень тощо; у співпраці з науковими закладами та академічними інституціями на розробку тематики науково-допоміжної бібліографії за окремими напрямами: природничі науки, історія, релігієзнавство, а також покажчиків суспільнозначущої тематики; проведення загальнодержавних та міжнародних науково-практичних конференцій та оприлюднення їх доробку, підготовка та видання методичних, бібліографічних, інформаційно-аналітичних матеріалів з актуальних питань бібліотекознавства тощо.

Ірина Олександрівна Бірюкова виступила з пропозицією висунути трилогію «Товтри» Геннадія Павловича Щипківського (Щіпковського) на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі літератури. Учасники засідання одностайно підтримали цю пропозицію.

imgp3425.jpg imgp3340-1.jpg

На завершення засідання член ученої ради завідувач кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій Державного університету «Одеська політехніка», кандидат мистецтвознавства, доцент. В. Г. Спрінсян зробив бібліотеці подарунок – видання Д. Коника «Стратегічні комунікації: посібник для державних службовців».

Підсумовуючи слушні пропозиції учасників засідання, І. О. Бірюкова висловила впевненість, що завдяки спільним зусиллям та традиційно дієвій підтримці науковців Одеська національна наукова бібліотека має високі шанси досягти поставлених завдань та втілити нові позитивні зміни.

Створено: 11.10.2021
Переглядів: 1625
© 2022 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.