Раритетні видання з архітектури у фонді ОННБ. Анонс виставки

bez-imeni-2-3.jpg

26 червня 2021 року

в рамках "Архітектурних сезонів"
у головному читальному залі Одеської національної наукової бібліотеки відбудеться презентація книжково-ілюстративної виставки «GENIUS LOCI : Книжкові перлини з фондів Одеської національної наукової бібліотеки:
архітектура та дизайн»


Виставка знайомить з історією архітектури ранніх світових цивілізацій і формуванням архітектурного простору в новітню добу. Це унікальні видання з науки та мистецтва проєктування будівель, садів та парків, а також оздоблення їх внутрішнього простору. У своїх пошуках ми звернулися до бібліофільських та рідкісних видань XIХ–XX століть, які є у фондах бібліотеки і становлять інтерес для вивчення питань історії архітектури, надають приклад вражаючого зодчества різних епох і стилів. Видатні творіння інженерної та архітектурної думки пробуджують уяву, дозволяють по-новому поглянути на різні форми мистецтва проєктування: собори, палаци й замки, садово-парковий ландшафт тощо, звернути увагу на їх деталі та інтер’єр. Чарівні архітектурні фантазії від готики, бароко, модерну та інших стилів і напрямків – усе це спадкоємність людства, яке у своєму поступі споконвіків прагнуло творити шедеври.

Це й малотиражні вишукані видання, цінні бібліофільські примірники, часто нумеровані, видрукувані на раритетних сортах паперу (китайського, японського, голландського тощо). Багато з них прикрашені оригінальними акварелями й малюнками художників, гравюрами, віддрукованими з авторських дошок. Часто на таких книгах можна віднайти штамп чи наклейку «Даръ графа М.М. Толстого» або відтиск печатки володаря, його суперекслібриси, за якими виявляється ім’я Г.Г. Маразлі. Серед багатьох шанованих дарувальників не випадково, перш за все, називаються ці прізвища, тому що багаторічний попечитель бібліотеки (1897–1919) граф Михайло Михайлович Толстой і міський голова Одеси (1878–1895) Григорій Григорович Маразлі зробили значний внесок у її розвиток, а їхні книжкові колекції стали окрасою наших фондів».

Особливу увагу фахівців привертають, зокрема, такі видання:

Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века. – В 7 т. – СПб. : Изд. ред. журн. «Строитель», 1902-1908. – Оглавления и алф. указ. авторов сооружений на рус., фр. и нем. яз.; предисл. и подп. под ил. на рус. яз. + Рукописный предметный указатель к энциклопедии.

1-0021.jpgУ виданні зібрані кращі зразки європейських і вітчизняних будівель різного призначення – від громадських та промислових споруд до малих архітектурних форм і деталей. Воно не має собі рівних щодо кількості та якості зібраного матеріалу і до цього часу залишається безцінним посібником для архітекторів, будівельників та рестравраторів. 

Зуев В.И. Французский бульвар в г. Одессе / В.И. Зуев. – Одесса : Тип. Акц. Южнорус. о-ва печ. дела, 1915. –  162 [163] c. : 15 л. ил.,  карты. – Прибавление: Протоколы комиссий по улучшению Мало-Фонтанской дороги.

1-0018.jpgУ книзі авторів проєкту Французького бульвару, інженера В.І. Зуєва описані плани «розширення та благоустрою  Мало-Фонтанської дороги» (Французький бульвар) щодо створення місця, «куди можна скоріше за все добратися бажаючим, хоча б на короткий час віддалитися з задушливого міста, подихати свіжим повітрям і наблизитися до природи». Поставлену задачу – зробити Французький бульвар «одним із найкращих окрас міста Одеси» – вони блискуче здійснили.

Лем И. Начертание древних и нынешнего времени разнонародных зданий, как то: храмов, домов, садов, статуй, трофеев, обелисков, пирамид и других украшений, с описанием, как располагать и производить разные строения, со изъяснением мер и употребляемых материалов, и с приложением гравированных таблиц / И. Лем. : [в 9 частях]. - Санкт-Петербург : Тип. Ивана Глазунова, 1818. – 80 табл.

1-0009-2.jpgАвтор праці – Іван Михайлович (Йоганн) Лем (1738–1810), архітектор, відомий наприкінці ХVIII ст. Видання, що знаходиться у фонді ОННБ, присвячене історії світової архітектури, детальному огляду будівельних матеріалів, які використовували у різні часи. Воно є другим виданням зазначеної вище праці І.М. Лема. Остання з дев`яти  частин містить практичні рекомендації, щодо побудови різноманітних будівель. Текст доповнений гравірованими таблицями з ілюстраціями будівель та їх фрагментів.

Одесское городское общественное управление. Городские учреждения по народному образованию : [альбом]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1893. – [56] с., [75] л. ил.
XIV 6

od_gorod-obsh-uprav.jpg 0-0013a.jpg
Альбом містить фотографії й короткий опис будівель, зведених Одеським міським громадським управлінням для різних освітніх та виховних закладів. Більша частина споруд була побудована або ж придбана для міста коштом Г.Г. Маразлі, у ті роки міського голови Одеси.

Шероцкий К. Очерки по истории декоративного искусства Украины. Художественное убранство дома в прошлом и настоящем / К. Шероцкий. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1914. – 141 с. : ил.

0-0011.jpgАвтор книжки – Костянтин Віталійович Шероцький (1886–1919) – мистецтвознавець, етнограф, фольклорист, краєзнавець. Був автором популярних замальовок про художнє мистецтво Галичини, Буковини, Прикарпаття та інших місць.
Видання є одним з перших по даній тематиці. Видання містить описи та ілюстрації внутрішнього оздоблення будинків (скульптура, різьблення, інкрустації, живопис, шпалери і декоративні тканини) з давніх часів до початку ХХ ст.

Регель А. Изящное садоводство и художественные сады : историко-дидактический очерк / Арнольд Регель. – СПб. : Изд. Г.Б. Винклер, 1896. – 448 с. : ил.
XII 2503

0-0014.jpgПраця Арнольда Регеля знайомить читачів з історією і різноманітністю стилів садів Сходу, Європи, Америки та Росії від стародавніх часів до кінця ХІХ століття. 
У книзі ви знайдете відомості про висячі сади Семіраміди та вілли Плінія, садах Великих Моголів і Метцалькоатля, побуваєте в Альгамбрі, Китаї, Японії, в Сан-Сусі, Монсо, Булонському і Венсенському парках та інших дивовижних куточках. Окремий розділ присвячений садовій архітектурі, розбивці регулярних і природних садів та парків.  Книга рясно ілюстрована видовищними ілюстраціями і великою кількістю планів і креслень.

«Стара Одеса» : архітектура Причорномор’я / Одес. держ. худож. музей ; передм. Й Зейлігера. –  [Одеса] : Видання Одес. держ. худож. музею, 1927. –  52, [51] c. : іл.

1-0020.jpgМузей «Стара Одеса» Одеського державного художнього музею був присвячений архітектурі Причорномор’я. Каталог містить перелік експонатів на 1927 р. і відображає 847 експонатів: проєкти будинків, старовинні малюнки, гравюри, літографії, архітектурні та скульптурні фрагменти будинків. В ілюстрованому додатку до видання подано 71 зображення предметів.

Верещагин В.А. Старый Львов / Василий Андреевич Верещагин. – Петроград : Тип. Сириус, 1915. – 140, [2] с., 65 л. ил.

st_lvov-tit.jpg st_lvov.jpg
Книга В.А. Верещагіна «Старый Львов» – це нарис з історії Галицького князівства та самого міста Львів. Особливу увагу автор надає опису архітектури міста, зупиняючись на важливих та яскравих спорудах, тим самим передаючи історичний дух міста. Видання супроводжується фотоілюстраціями.

Милан : [фотоальбом]. – [Б. и., б. г.]. – Без паг.

0-0007.jpg 0-0008.jpg

В Одеській національній науковій бібліотеці збереглося близько двох десятків однаково оформлених альбомів, що належали графині Катерині Михайлівній Толстій (1801-1866), бабусі попечителя Одеської міської публічної бібліотеки М.М. Толстого-молодшого. Це підбірки фотографій великого формату з видами європейських міст, у яких бувала графиня Толстая і репродукцій шедеврів мистецтва з крупних музеїв. Фотографії вміщені у розкішні, тиснені золотом шкіряні палітурки.

Труды четырнадцатого археологического съезда в Чернигове, 1908 / под ред. гр. [П.С.] Уваровой. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1911. – Т. 2. – 194 с., 80 табл. 

0-0012-1.jpg trudi-14-zyizdu.jpg
Видання являє собою збірку праць відомих на той час істориків мистецтва (М.М. Бережкова, Г.Г. Павлуцького, О.П. Новицького та ін.), і присвячене пам'яткам українського зодчества. Деякі з цих пам'яток сьогодні збереглися лише частково. Ілюстративний матеріал збірки дає можливість подивитися на те, як вони виглядали століття тому.

Чернихов Я.Г. Архитектурные фантазии. 101 композиция в красках : 101 архитектурная миниатюра / Яков Чернихов. – Ленинград, 1933. – 102 с. : ил., 101 л. цв. ил. 

0-0001a-1.jpg chernihov.jpg
Автор книги, Я.Г. Черніхов (1889-1951) – найвідоміший архітектор і графік, випусник Одеського художнього училища. «Архитектурні фантазії» – остання, видана за його життя праця, підсумок багаторічних пошуків форм і образів нової архітектури. «Архитектурні фантазії» давно стала настольною книгою для архітекторов і дизайнерів Європи, Америки, Японії.

Fleury, Georges Rohault de. La Toscane au moyen age : architecture civile et militaire : [en 2 t.]. – Paris : Eugène Lacroix, 1870–1873.
T. 1. – 1870. – [4], III, IV, [40] p., [70 f. de pl.].

tosksne.jpgАвтором двотомного видання «Тоскана у середні віки: цивільна та військова архітектура» є визначна постать в історіографії тосканської середньовічної архітектури, французький археолог та історик мистецтва Жорж Ро де Фльорі (1835–1905). Його дослідження в галузі християнського мистецтва та архітектури досі не втратили своєї актуальності та вважаються авторитетними серед фахівців. За словами самого Жоржа де Фльорі, метою видання було зберегти для нащадків красу та велич середньовічної архітектури Тоскани. Видання ілюстровано планами, видами та архітектурними деталями середньовічної Тоскани, як в середині тексту, так й окремими гравюрами, при чому більша частина гравюр виконана за рисунками самого Жоржа де Фльорі.
Примиірник походить з книжкової колекції Якова Новикова.

Das Kunsthandwerk : Sammlung mustergültiger kunstgewerblicher Gegenstände aller Zeiten / herausgegeben von Br. Bucher und A. Gnauth. – Jahrgang 1, Heft 1–12 (1874) – Jahrgang 3, Heft 1–12 (1876). – Stuttgart : W. Spemann, 1874–1876.
Jahrgang 1, Heft 1–12. – 1874. – [2], 85 Bl.
Jahrgang 2, Heft 1–12. – 1875. – [2], 72 Bl.

1-2-0016.jpgЗавдяки співробітництву двох визначних мистецтвознавців Густава Адольфа Гнаута (1840–1884) – відомого німецького архітектора, професора Штутгартського політехнічного інституту, директора Нюрнбергської школи прикладних мистецтв та Альберта Бруно Бухера (1826–1899) – директора віденського Музею прикладного мистецтва, у Штутгарті в 1874–1876 рр. виходив щотижневий журнал «Ремесло: зібрання зразків декоративно-прикладного мистецтва всіх часів», ілюстрований чудовими ксилографіями та хромолітографіями із зображеннями текстилю, меблів, скла, прикрас тощо XVI–XVIII ст. Видавцями рухала благородна мета ознайомити широкий загал з визначними творами декоративно-прикладного мистецтва, які зберігались у музеях, приватних колекція, церквах і монастирях.

Decloux, Alfred Pierre Hubert. Histoire archéologique, descriptive et graphique de la Sainte-Chapelle du Palais / par Decloux et Doury. – [2 ed.]. – Paris : A. Morel, 1865. – [4], 48 p., 23 f. de pl

decloux.jpgАвторами вишуканого видання «Археологічна, описова та графічна історія каплиці Сент-Шапель Королівського палацу» є французькі архітектори Альфред Пьер Юбер Деклу (1824–1868) та Дурі. Книга ілюстрована чудовими літографіями та представляє історію каплиці Сент-Шапель протягом століть, від її будівництва до ХІХ ст. Перше видання побачило світ у 1857 р. саме наприкінці реставраційних робіт каплиці Сент-Шапель, яка після Французької революції знаходилась у зруйнованому стані. Воно здобуло значні схвальні відгуки у суспільстві, що надихнуло авторів надрукувати друге перевидання у 1865 р. більш якісно та вишукано.
Примірник походить з книжкової колекції Якова Новікова.

Pompei, dipinti murali scelti : opera premiata con X decorazioni cavalleresche; proprietà artistica-letteraria cav. Pasquale d'Amelio … / [pref.: Giulio de Petra ; testo: Edoardo Cerillo]. – Napoli : Richter & Co., [1888]. – IX, 20 p., XX c. di tav.

1-6-0012.jpg 1-6-0011a-1.jpg 1-6-0011-1.jpg
Рідкісне видання «Помпеї, вибрані фрески…», що надруковано Паскуале д'Амеліо в Неаполі, містить прекрасні кольорові літографії з зображенням старовинних настінних фресок, знайдених під час розкопок у Помпеях. Видання підготовлено з особливою ретельністю, літографії виконані в дуже яскравих кольорах та представляють особливий історичний інтерес, оскільки вони є однією з перших спроб надати загальне уявлення про фрески Помпей.
Екземпляр був подарований Одеській міській публічній бібліотеці, нині Одеська національна наукова бібліотека, графом М. М. Толстим.

Aya Sofia Constantinople, as recently restored by order of H. M. the Sultan Abdul Medjid / from the original drawings by Chevalier Gaspard Fossati; lithographed by Lovis Haghe … – London : R. & C. Colnagni & Co., 1852. – [2], 6 p., 25 leaves of plates.

1-8-0013.jpgАльбом кольорових літографій «Айя Софія в Константинополі, нещодавно відреставрована за наказом султана Абдул-Меджида» містить колекцію зображень екстер’єрів та внутрішнього оздоблення відомої пам'ятки архітектури, символу «золотого століття» Візантії – Собору Святої Софії, який після завоювання Константинополя турками був перетворений на Велику мечеть Айя-Софія. Літографії були зроблені Луісом Хаге (1806–1885) за малюнками архітектора Гаспара Фоссати (1809–1883).

Boitard, Pierre. L'art de composer et décorer les jardins / par Boitard ... – Paris : Roret, 1834. – 172 p., 120 f. de pl.

07-0003.jpg le_art.jpg
Автор твору «Мистецтво складати та прикрашати сади» – французький натураліст, агроном та письменник Пьєр Боатар (1789–1859). Свою кар'єру він починав у якості військового, проте не досягши успіху звернувся до журналістики та захопився вивченням природничих наук. Перші статті П. Боатар писав для знаменитої паризької газети «Journal des debats», згодом брав участь в укладанні «Енциклопедії для дам», деякий час був редактором популярного видання «Manuels Roret». Одним з його захоплень була ботаніка та мистецтво архітектури садів, тобто ландшафтний дизайн. Він був автором численних творів з природничих наук, засновником популярних періодичних видань «Журнал садів» та «Журнал Флори», співробітничав з «Прогресивним журналом сільського господарства, садівництва, сільської економіки та домогосподарства», редактором журналу «Добрий садівник». За його словами, саме під час роботи у журналі «Добрий садівник» він почав працювати над виданням «Мистецтво складати та прикрашати сади». 
Примірник свого часу подарований Одеській міській публічній бібліотеці графом М.М. Толстим.

Latham, Charles. In English homes : the internal character, furniture and adornments of some of the most notable houses of England : [in 3 vol.] / historically depicted from photographs specially taken by Charles Latham. – London : Offices of Country Life : George Newnes, Ltd. ; New York : Charles Scribners' sons, 1904–1909.

Vol. 3 / The letterpress ed. and an introd. written by H. Avray Tipping. – XL, 443, [5] p.

1-5-0001.jpgУ перші роки ХХ століття Чарльз Летем (1847–1912) був штатним фотографом знаменитог журналу "Country Life", відомий, перш за все, своїми фотографіями заміських будинків та садів, здебільшого у Великобританії та Італії. Як фотограф він брав участь у підготовці до друку різних видань з ахітектури. У період з 1900 до 1905 роки видавництво Country Life надрукувало три книги з його роботами: «Старі та нові сади», «Сади Італії» та «В англійських домах». Останнє видання у відгуку газети «The New York Times» називають одним з «найвідоміших фотоінтерпретаторів англійської архітектури». Редактором та автором вступної статті другого та третього томів є Генрі Евре Тіппінг (1855–1933) – журналіст та редактор о журналу «Country Life», статті з архітектури та дизайну якого вплинули на ціле покоління початку ХХ ст.
В Одеській національній науковій бібліотеці зберігається це розкішне видання, подароване свого часу Одеській міській публічній бібліотеці графом М.М. Толстим.

L'Architecture pittoresque au XIX siècle : recueil de villas, pavillons, écuries, kiosques, volières, parcs et jardins / dessinés d'après les projets de ... Cordier, Dardoize, Guidasci, Jackson, de La Morandière, Suffit, Tronquois, Ponsin, Rivoalen et Vergnon ... ; texte par Léon de Vesly ... – Paris : A. Lévy, 1877. – [4], 16 p., [110] f. de pl.

09a-0016a-4.jpg
У збірці «Живописна архітектура ХІХ ст.» зібрані проекти міських будинків та заміських садиб відомих на той час архітекторів Т. Кордьє, Луї Дардуаза, Жюля де ла Морандьера, А. Джексона, Огюста Тронкуа та ін. Прекрасні кольорові літографії відображають загальні види будівель, їх архітектурних елементів, плани садів та парків Парижа та його передмість, французьких провінційних міст, Швейцарії, США, Англії. Автор пояснювальної статті французький археолог і архітектор Леон де Веслі (1844-1920), який, крім спеціальних відомостей, дає короткі історичні та мистецтвознавчі довідки.

Hirth, Georg. Das deutsche Zimmer der Renaissance : Anregungen zu häuslicher Kunstpflege. – 2 Aufl. – München : G. Hirth’s Verlag, 1882. – VIII, 192 S. : Ill.

0-10-0005.jpg 0-10-0006.jpg
«Німецький інтер’єр Ренесансу» є одним з перших німецьких видань, що повністю присвячене історії дизайну внутрішнього оздоблення будинків. Його автор – письменник, журналіст і видавець Георг Хірт (1841–1916). Він відомий передусім тим, що в 1896 році заснував часопис про культуру "Jugend", який культивував ідеали модернізму і відіграв важливу роль в просуванні стилю модерн або ар-нуво в Німеччині. В результаті назва журналу було прийнято як найбільш поширений німецькомовний термін для позначення руху «Югендскій стиль» або «стиль Югенда» або «Югендстиль» (Jugendstil). Хірт також ввів термін «Сецессіон», щоб позначити дух різних сучасних і реакційних рухів тієї епохи. 
У виданні “Німецький интер’єр Ренессансу” представлена багата добірка кращих зразків інтер’єрів епохи Відродження та ХІХ ст.

Створено: 26.06.2021
Оновлено: 02.07.2021
Переглядів: 658
© 2021 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.