Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за вересень 2018 р.

Анотація

Розглянуто регіональні прояви глобальної зміни клімату на заповідних територіях верхньої Прип’яті. Наведено результати гідрологічних та гідрохімічних досліджень водойом та водотоків річок басейну верхньої Прип’яті, зокрема в межах Національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Обговорено результати гідро морфологічної оцінки водойом та водотоків, дані щодо гідрохімічного стану в ретроспективі та в динаміці, на тлі кліматичних змін. Проаналізовано сучасний стан фітопланктону, вищої водної рослинності, зоопланктону, угрупувань макробезхребетних, іхтіофауни та паразитофауни гідро біонтів. Наведено дані щодо складу та розповсюдження гідро біонтів, зроблено оцінку вразливості гідро екосистем та екологічних ризиків у різнотипних водних об’єктах Національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Розглянуто історичні аспекти формування гідро мережі та гідробіоти басейну Прип’яті. На підставі прогнозних даних щодо змін клімату на період 2040 р. скориговано референційні значення біологічних дескрипторів та надано прогноз екологічного стану водних екосистем Національного природного парку «Прип’ять-Стохід».

Призначена для кліматологів, гідрологів, гідрохіміків, гідробіологів, фахівців в галузі охорони природи та заповідної справи, аспірантів і студентів біологічних, географічних і водогосподарських спеціальностей.

Детальніше >