Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за липень 2018 р.

Анотація

У монографії розглянуто сучасний стан пелагічних і донних співтовариств організмів Одеського регіону Чорного моря (акваторія з півночі від приґирловой зони Малого Аджалицького лиману до Сухого лиману з півдня). Надані закономірності формування кількісних показників (чисельності та біомаси) фітопланктону, зоопланктону, макро- і мейобентосу в залежності від абіотичних факторів. Вивчено особливості розподілу пелагічних і донних організмів і зонах впливу СБО «Південна» і «Північна». Вперше наводиться характеристика біоценозів даного району північно-західній частині Чорного моря.

Книга буде корисна гідробіологам, екологам, викладачам і студентам біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Детальніше >